Hvordan gikk det…? SMÅFLYSTRATEGIEN

Av Per Julius Helweg

SMÅFLYSTRATEGIEN

I 2017 gav Samferdselsdepartementet ut et 48-siders stort dokument «Strategi for småflyverksemda i Noreg». Mange ble begeistret og spent på hva som nå skal skje.  

Men hva HAR skjedd på disse tre årene?  

Først ut i dag er selve strategien. Neste gang tar vi for oss tilgang til landingsplasser og tilslutt – luftrommet. Mye spennende lesing, så sett deg godt ned.

Hva innebærer en strategi om småfly? 

Forordet ble skrevet av (den gang) samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen:  

«Privatflygere og flyklubber har blitt underlagt stadig mer omfattende reguleringer og får økte kostnader, samtidig som tilgangen til luftrom og landingsplasser er under press, særlig i det sentrale Østlandsområdet*». 

*Merk at Regjeringen stadig feilaktig viser til Østlandsområdet, selv om Stortingsproposisjon nummer 90 (1991-92) sier «Osloområdet».   

Hva er så en strategi? Jo, en plan eller angrepsmåte for å nå et mål. Strategi handler mer om hva som skal gjøres enn om hvordan noe skal gjøres.  Så kan man da spørre seg hvor mye den er verd allerede når den ble gitt ut. 

Det er kommunikasjonsrådgiver Henrik Jonassen som svarer på vegne av samferdselsministeren her.

I dokumentet skriver regjeringen at:

 «Formålet med strategien er å gi en oversikt over småflyvirksomheten og de utfordringene virksomheten står overfor. Regjeringa legger i dokumentet fram strategier for å møte utfordringene. Småflyvirksomheten er både viktig i seg selv og på grunn av den rollen den spiller i det større luftfartsbildet. Regjeringen vil at det skal være gode rammevilkår for småflyvirksomheten i Norge».

Hva sa strategien om småflyvirksomhetens rolle i samfunnet? 

3.3. Strategi  

Regjeringa mener at hobby- og fritidsflyging med småfly er et samfunnsgode som har nytteverdi i mange sektorer, og som kan få enda større verdi dersom det blir lagt til rette for det.  

• Regjeringen ønsker å legge til rette for at småflyvirksomheten fremdeles skal være en naturlig inngangsport for en karriere innenfor luftfarten. For å sikre rekruttering og utdanning av nye piloter vil regjeringa medvirke til at småflyvirksomheten har forutsigbar tilgang til tilstrekkelig infrastruktur på bakken og i luftrommet. For at småflyvirksomheten fremdeles skal medvirke til innovasjon i luftfarten, er det viktig at regelverket legge til rette for innovasjon og utprøving av ny teknologi i småflysegmentet.  

FM: Hva svarer Samferdselsdepartementet til dette – blant annet er jo Torp og Rygge nærmest lukket?

–Samferdselsdepartementet jobber med å avklare spørsmålet om permanent løsning for småflytrafikken i Osloområdet, og tar sikte på en endelig avklaring i god tid før Kjeller etter planen skal stenge ved utløpet av 2023. Som følge av koronapandemien har departementet også stilt som en betingelse, for den statlige støtten til Torp lufthavn, at bemanningen i tårnet skal være slik at flyskolene får dekket sitt behov for øvingsflyginger. 

• Regjeringen har et uttalt mål om å øke interessen for realfag og teknologi og styrke rekrutteringa til disse fagene. Det skal være en økning i satsing på realfag i hele utdanningsløpet, fra barnehage til forsking og arbeidsliv. Regjeringen skal holde fram med å legge til rette for at småflyvirksomheten kan brukes som en interesseskapende arena for realfag og teknologi.

FM: Hvordan er dette tenkt gjort?

-Et såkalt «Newtonrom» med flysimulatorer ble etablert ved Flymuseet i Bodø i 2016. Formålet er å fremme interessen for realfag blant barn og unge. 

 • Regjeringa vil at Norge skal være et attraktivt mål som turistdestinasjon for småfly.  

FM: Hva har skjedd her?

-For å legge til rette for turister som velger å besøke Norge med småfly har Luftfartstilsynet utarbeidet VFR-guiden. Veilederen skal gjøre det enklere for utenlandske flygere å fly i Norge. De finner mye god og relevant operativ informasjon. I vårt eget prosjekt med fokus på allmennflyging skulle vi iverksette flere tiltak i 2020, men dette har av naturlige årsaker blitt utsatt. 

(Dette vil Flymagasinet.no følge opp til våren) 

• Regjeringa støtter et initiativ til et tettere samarbeid om beredskap mellom redningstjenesten, Forsvaret og NAKs Flytjeneste. 

FM: Hva er status her i 2020?

-Statsluftfartsforskriften er sentral for den frivillige flytjenesten og et viktig ledd for å sikre bedre beredskap og redningstjeneste med god kvalitet. GA-Flysikkerhetsforum er en møteplass for nettopp disse aktørene. 

• Regjeringa støtter et initiativ til et tettere overordna samarbeid mellom Forsvaret og småflyvirksomheten. 

FM: Hva er status her? 

-Samferdselsdepartementet er i dialog med Forsvarsdepartementet vedrørende situasjonen for småflyaktiviteten på Rygge flyplass. Tilbakemeldingene fra utøverne er at samarbeidet for øvrig fungerer godt. 

 • I forbindelse med konkurranseutsettingen av flysikringstjenestene i Avinor vil regjeringen sammen med Avinor vurdere alternativ for framtidig finansiering av tjenester til småflyaktivitet. Det vil blant annet omfatte en gjennomgang av hvordan lufthavn- og flysikringskostnader relaterte til småflyaktivitet finansieres i andre europeiske land.  

FM: Hva har skjedd her?

-Det foreløpig ikke utformet et oppdrag til Avinor vedrørende dette, avslutter Henrik Jonassen.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s