Pikant myndighetssak i Danmark

Av Per Julius Helweg

I sommer kikket Flymagasinet på tilstanden innen det danske GA-miljøet og viste til hvordan AOPA DMU hadde vunnet flere kampsaker.

Departement med flere åpenbare feil

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen TBST er det tidligere danske Luftfartsverket. Etaten ble tidligere lagt inn under Transportminesteriet (tilsvarer Samferdselsdepartementet).

1. september i år godkjente de en stor såkalt dronekorridor – over 150 km lang på den nordvestlige del av Fyn (vest for København). Her skal det operere droner i privat regi og firmaet Nordic Radar Solutions (NRS) leverer radarutstyr i forbindelse med dette.

Området inkluderer flere mindre flyplasser som Gyldensteen, og godkjennelsen betyr at fly ikke kan operere uten spesiell tillatelse. Det kan kun skje når området ikke er i bruk av droner.

Nå viser det seg at kontorsjef Per Schmock i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen også stiftet og eier NRS.  

Kritikerne kaller nå saken «danmarkshistoriens største inndragelse av luftrom fra offentlige hender til private», og som ifølge advarsler fra aktører i luftbransjen kan føre til ulykker og sikkerhetsmessige problemer i forbindelse med flytrafikken.

Ikke nok med det.

Tidligere i sommer dukket det først opp én sak der departementet måtte avskjedige sin egen tilsynslege ettersom hun ble anklaget for fusk og inhabilitet i forbindelse med godkjenning av flere Medical-sertifikater overfor flygere.

Nå er altså departementet rammet av enda en personalsak.

SLAGFERDIG: Danskene slo sammen to GA-organisasjoner og får gjennomslag.

Blant innspillene og klagene fra GA var, foruten saksgangen, at luftrommet som skulle avsettes til droner og la beslag på alt for mye luftrom. Dessuten skulle det plasseres slik at eksempelvis enmotors fly over hav underveis ville få en sikkerhetsrisiko dersom de måtte fly nærmere land på grunn av vær eller av tekniske årsaker. Videre ville det ikke kunne medregnes at flykartene blir oppdatert på lik linje med NOTAM og luftfartens AIRAC-syklus.

AOPA DMU med skarp motstand

AOPA DMU har vært meget aktive og bidro til løsning. Det ble da også gitt god plass i media, som her et sitat i danske Berlingske Tidene:

-Saken er dessuten så meget mer problematisk i kraft av saksbehandlingstiden. Vi taler om en konfiskering av danmarkshistoriens største luftrom som mange aktører i dag bruker, men som i fremtiden vil bli reservert til en privat virksomhet med droner. Dette har skjedd i løpet av rekordtid som ligner mer en proformahøring og vennetjeneste og på tross av en samlet bransjes protester og advarsler, sier nestleder for AOPA DMU, foreningen for danske flyeiere og piloter, Jacob Pedersen.

Også Transparency International Denmark støttet AOPA DMU og mente det er forkastelig at en offentlig tjenestemann jobber for store private næringsinteresser samtidig.

NESTLEDER: Jacob Pedersen er nestleder i danske
AOPA DMU. Foto: Privat

Avslutningsvis skriver AOPA DMU at forslag om å stenge luftrommet for bemannet luftfart for å imøtekomme droner strider mot de prinsipper EU-Kommisjonen og EASA (Den Europeiske Luftfartsmyndighet, red.) har foreslått i forbindelse med droneflygingsområder. AOPA DMU mener at «.. kommisjonen i stedet vil at fly ikke hindres adgang til områdene, men heller kan melde deres ankomst til området…».

Forespørselen om å utvide luftrommet ble sendt til Trafikstyrelsen av en medarbeider fra kontorsjef Per Schmocks virksomhet, senior prosjektleder Klavs Andersen. Han har tidligerearbeidet i styrelsen.

Ved siden av sin jobb i Schmocks private virksomhet, er Klavs Andersen nemlig konsulent for droneindustriens UAS Denmark. Det er i regi av UAS han den 13. mai sendte en mail med ønske om dronekorridoren til en medarbeider i

den del av styrelsen som hører under Per Schmock.

To og en halv måned senere blir anmodningen godkjent tross skarpe protester fra forskjellige organisasjoner i flybransjen, og flere kritiserer nå at saksbehandlingstiden har gått «mistenkelig fort». I mailen med godkjennelsen har Trafikstyrelsens medarbeider satt Per Schmock i kopi på mailen.

En av de mange som vil påvirkes av en eventuell slik korridor er sjøflyruten mellom København og Århus som opererer flere ganger daglig. Denne sjøflyruten kommer Flymagasinet senere tilbake til.

STØTTE: Dansk GA opplever støtte i dansk riksmedia. Faksimile: Berlingske

VFR- og IFR-flyging presses bort av dronene

NAVAIR som tilsvarer vårt Avinor og reagerte slik:

-Aktiviteten i området vil ha stor betydning for trafikk i lavere høyder som normalt passerer området; bla. VFR-privatflyging, IFR-treningsflyging, sjøflyruten og ikke minst flyovervåkning av miljøet til havs og andre. Avhengig av hvilken høyde området etableres i, kan det gi en betydelig omvei for trafikk i området Jylland, Samsø og Sjælland.

AOPA DMU har også fått tilgang til mailutvekslingen mellom Schmock som departementsansatt og Klavesen i droneselskapet som nærmest har hatt en privat karakter:

”Hej Bo. Har du mulighed for at vi kan tage en uformel indledende drøftelse af tanker omkring design af korridor mellem OD3 og Gniben (dronekorridoren, red.)? Jeg cykler gerne til Smørumovre”, skriver Klavs Andersen.

Likevel har myndighetene etablert korridoren. Schmock ble riktignok ikke funnet inhabil, men TBST sier de ikke vil benytte han i fremtidige dronespørsmål. 

Flymagasinet spør Pedersen i AOPA DMU som sier at ”Korridoren er i prinsippet allerede godkjent av Trafikstyrelsen, men med den store fokus der nå er i mediene og blant våres politikere, så håper vi at beslutningen vil bli annullert og at prosessen kan gjøres på ny».

STENGT: Den røde korridoren er foreslått å stenge alle fly ute.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s