Hvordan gikk det..? SMÅFLYSTRATEGIEN

SMÅFLYSTRATEGIEN

I 2017 gav Samferdselsdepartementet (SD) ut et 48-siders stort dokument «Strategi for småflyverksemda i Noreg». Mange ble begeistret og spent på hva som nå skal skje.  

Men hva HAR skjedd på disse tre årene?  

I denne andre delen tar vi for oss det SD sier om tilgang til landingsplasser og tilgang på luftrom. Når vi senere avrunder og oppsummerer serien, vil vi dele ut terningkast på strategien i sin helhet.

LANDINGSPLASSER OG LUFTROM

Under innledningen om tilgangen til anlegg og luftrom, sier regjeringen følgende:

«Regjeringa vil legge til rette for god tilgang til landingsplasser for småflyaktivitet. Særlig vil det være viktig med tilgang til flyplasser for småflyaktivitet i Østlandsområdet, som følge av nedlegging av Rygge Sivile lufthavn i 2016 og den planlagte avviklinga av Kjeller flyplass. Regjeringen vil også legge til rette for videre sjøflyvirksomhet i Norge».  

Hva sa strategien om Tilgang til landingsplasser?

4.3. Strategi  

• Regjeringen vil legge til rette for at det også i tida framover skal være småflyaktivitet på Rygge flyplass. Forsvarsdepartementet har våren 2017 bede Forsvaret om å medvirke til dette. 

FM: Hvordan svarer dere på dette?

-Samferdselsdepartementet er i dialog med Forsvarsdepartementet vedrørende situasjonen for småflyaktiviteten på Rygge. Dette ses i sammenheng med at Stortinget har bedt regjeringen se på en permanent løsning for småflyttrafikken i Oslo-området. 

• Regjeringen vil gjennomføre en utredning om hvordan Staten best mulig kan legge til rette for en permanent løsning for småflyaktiviteten på Østlandsområdet, og vil komme tilbake til Stortinget på med dette. Utredningen skal også omfatte et nullalternativ. 

FM: Hvor har departementet kommet i dag?

-Oslo Economics og Vista Utredning utredet i 2018 på oppdrag fra Samferdselsdepartementet en permanent løsning for småflyaktiviteten i østlandsområdet. Saken er under behandling, og vi tar sikte på å ha en løsning klar i god tid før Kjeller flyplass etter planen legges ned ved utløpet av 2023. 

Hva sa strategien om Tilgang til luftrom?

 5.3. Strategi  

Regjeringa legger til grunn at organiseringa av norsk luftrom skal balansere behova til de ulike brukerne av luftrommet. Hobby- og fritidsflyging med småfly skal sikrest tilgang til luftrom, men må likevel prioriteres lavere enn annen nyttetrafikk.  

• Luftfartstilsynet skal utarbeide en luftromspolitikk som blant annet gir føringer for hvilken prioritet de ulike brukerne av luftrommet skal ha når det gjelder mulighet til å reservere luftrom.

FM: Hvordan svarer dere på dette?

-Samferdselsdepartementet jobber for tiden med en mer omfattende luftromsstrategi, og dette spørsmålet vil bli omhandlet der. 

• Ved oppretting av kontrollert luftrom skal luftrommet ikke ha større utstrekning enn nødvendig.

FM: Norsk kontrollert luftrom er i dag adskillig større enn behovet. Når blir de mindre?

-Det er foreslått en bestemmelse om dette i utkastet til nye forskriften om luftromsorganisering, som har vært på høring. 

«Kontrollområder skal ikke ha en større utstrekning enn det som er nødvendig for å ivareta en sikker og hensiktsmessig trafikkavvikling for alle luftfartøyer inne i området. Luftfartstilsynet kan pålegge aktuell yter av flygekontrolltjeneste å utrede og foreslå etablering eller endring av kontrollområder, dersom Luftfartstilsynet finner det sannsynliggjort at behovene knyttet til kontrollområdet er endret.» 

Endelig bestemmelse vil bli klar når forskriften vedtas. 

• Ved innføring av restriksjonsområde skal styresmaktene så langt råd er ta omsyn til småflyvirksomhet. 

INVESTERE: Skal man investere i et kostbart GA-fly er man avhengig av forutsigbarhet. Foto: Per Julius Helweg.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s